ΠΕ Κορινθίας

Δημοσίευση τευχών του διαγωνισμού για το έργο “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Επ.Ο. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ» της Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού 7.640.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016

Οικονομική_προσφορά_Έργου ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2 ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΡΥΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed PROYPOLOGISMOS_signed ΤΣΥ_signed ΕΣΥ_signed ΓΣΥ_signed ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ

Scroll to Top