ΠΕ Κορινθίας

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ Δακοκτονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ Διακήρυξη Παγιδοθεσίας 2021 ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ Παγιδοθεσίας 2021

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Επ.Ο ΦΕΝΕΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΞΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Επ.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ

Διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Επ.Ο ΦΕΝΕΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΞΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Επ.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ» της Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού

Scroll to Top