ΠΕ Κορινθίας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”, με προϋπολογισμό 154.909,54 €

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.espd-request-v2 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Κορινθίας, καθώς και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Κορίνθου-ΚΠΑ 2 Κορίνθου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή “Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο”

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή : Διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο.

Scroll to Top