ΠΕ Κορινθίας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΖΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ”, με προϋπολογισμό 240.000.00 €

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΟΖΕΝΑ 2 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ NEA ΡΟΖΕΝΑ 2 3.Τεχνική Περιγραφή ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 4.Προϋπολογισμός ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 5.Τιμολόγιο ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 6.Τεχνικές Προδιαγραφές ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 7.Ε.Σ.Υ. ΡΟΖΕΝΑ 2_signed

Scroll to Top