ΠΕ Κορινθίας

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης), λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Κορινθίας για τα έτη 2023, 2024 και 2025, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης-ΚΠΑ 2 Κορίνθου για το έτος 2024»

9ΚΦΨ7Λ1-6ΒΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ espd-request-v2-2 file-42 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Scroll to Top