ΠΕ Κορινθίας

Ανακοίνωση Πρόσληψης εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ, ενός Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κορινθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ-4

Scroll to Top