ΠΕ Κορινθίας

Συντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την άσκηση της αρμοδιότητας χορήγησης νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: Ψ7ΓΘ7Λ1-Η1Ζ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν45492021 ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 297339/1-9-2022 απόφασης «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: Ψ3ΑΦ7Λ1-ΑΞ2 2η τροπ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Scroll to Top