ΠΕ Κορινθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε την πρόσκληση ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΕΚ 5287_Β_1.12.2020 3. Πρόσκληση άσκησης υποφ.δικηγόρων στην Π.Ε. Κορινθίας_11 2021_60ΥΥ7Λ1ΒΥΚ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΖΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ”, με προϋπολογισμό 240.000.00 €

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΟΖΕΝΑ 2 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ NEA ΡΟΖΕΝΑ 2 3.Τεχνική Περιγραφή ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 4.Προϋπολογισμός ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 5.Τιμολόγιο ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 6.Τεχνικές Προδιαγραφές ΡΟΖΕΝΑ 2_signed 7.Ε.Σ.Υ. ΡΟΖΕΝΑ 2_signed

Scroll to Top