Περιφέρεια Πελοποννήσου-Έδρα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_20PROC006980716 Ε.Σ.Υ._Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed Οικονομική_προσφορά_91099_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_20PROC006980635 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed Σ.Α.Υ._Κ.Υ ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΤΕΥΔ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΕΥΔ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ_signed

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.E. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006951306 ΑΝΑΒ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΑΝΑΒ.

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Αποκατάσταση των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡOMETΡΗΣΗ_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_20PROC006775970 Οικονομική_προσφορά_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΛΙΑ

Προκήρυξη του έργου «Ύδρευση Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους Οικονομική_προσφορά_ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731835 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731785 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΣΑΥ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΤΕΥΔ

Προκήρυξη του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732102 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732049 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΣAY_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΤΕΥΔ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006660777 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006660697

Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο : Αποφαση Ενταξης στο 4.1 61ΘΨ7Λ1-3ΩΡ

Scroll to Top