Περιφέρεια Πελοποννήσου-Έδρα

Προκήρυξη του έργου «Ύδρευση Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους Οικονομική_προσφορά_ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731835 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731785 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΣΑΥ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΤΕΥΔ

Προκήρυξη του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732102 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732049 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΣAY_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΤΕΥΔ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006660777 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006660697

Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο : Αποφαση Ενταξης στο 4.1 61ΘΨ7Λ1-3ΩΡ

Πρόσκλησης της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου από τον παρακάτω σύνδεσμο : Δελτίο Τύπου ΥπΑΑΤ για 3η Πρόσκληση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας (από 24.03.2020 έως και 30.03.2020)

ΑΠΟ 24.03.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.03.2020 Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 6Ν437Λ1-4Ο9_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006452832 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006452733

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ.signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ_20PROC006311290 Ε.Σ.Υ._ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ.signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ

Scroll to Top