Τροποποίηση της αριθ. 12485/22-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡΙΦ-ΟΔΣ) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top