ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ – ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ

Περιγραφή Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής):

Το έργο είναι μεταφερόμενο από την Π.Π. 2007-2013 / Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο εξυγίανσης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου) που μέσω της δράσης 7.β.1, προτείνεται να χρηματοδοτηθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020. Προβλέπεται η βελτίωση και διαπλάτυνση τμημάτων και η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, της επαρχιακής οδού Βέλο – Στιμάγκα – Νεμέα και συγκεκριμένα των οδικών τμημάτων:  Νεμέα – Κούτσι και  Κούτσι – Οινοποιείο Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, υδραυλικών έργων, σήμανσης και ασφάλειας οδού.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης, απαλλοτριώσεις και εργασίες ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και μετατόπισης αρδευτικών δικτύων). Το τμήμα Νεμέα- Κούτσι μήκους 3.450 μ. αποτελεί την υφιστάμενη δευτερεύουσα επαρχιακή οδό και τη συντομότερη οδό πρόσβασης στον οικισμό Κούτσι από τον κόμβο της Νεμέας του αυτοκινητόδρομου Αθήνας – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Το υφιστάμενο πλάτος του καταστρώματος κυμαίνεται από 5,5μ έως 6,0μ. με μικρά και καθόλου ερείσματα εκατέρωθεν, ενώ σε ορισμένες θέσεις (τεχνικά) παρουσιάζει στενώματα με πλάτος 4,5μ. Το τμήμα Κούτσι – Οινοποιείο μήκους 2.909 μ. αποτελεί μέρος της επαρχιακής οδού Κούτσι – Στιμάγκα και την έξοδο στις βόρειες περιοχές του νομού και την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών (σύνδεση στο ύψος του Βέλου). Το υφιστάμενο πλάτος του καταστρώματος κυμαίνεται από 4,5μ έως 6,0μ. με μικρά και καθόλου ερείσματα εκατέρωθεν, ενώ σε ορισμένες θέσεις (τεχνικά) παρουσιάζει στενώματα με πλάτος μικρότερο των 4,0μ. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς οδοποιίας που περιγράφονται ως «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων» η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία AIV και η ταχύτητα μελέτης ορίζεται \^=60χλμ./ώρα. Η τυπική διατομή που θα εφαρμοστεί αντιστοιχεί στον τύπο διατομής οδού κατηγορίας Δ’ του τεύχους 103.ΙΕ και στην διατομή γ2 των νέων κανονισμών ΟΜΟΕ – Δ (Διατομές). Προβλέπεται μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50 μ. και λωρίδες καθοδήγησης 0,25μ. Το συνολικό πλάτος καταστρώματος κυκλοφορίας είναι 7,50μ. και το μη σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 0,75μ. ή διάταξη ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου καταστρώματος με πλάτος μεγαλύτερο του 1,00μ. σε περιπτώσεις επιχωμάτων ή ορυγμάτων αντίστοιχα.

Στόχοι

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και τηςαποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Με την υλοποίηση και ολοκλήρωση των βελτιώσεων στα δύο οδικά τμήματα ‘Νεμέα-Κούτσι” και “Κούτσι-Οινοποιείο” του έργου, θα βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών (αύξηση ταχύτητας κυκλοφορίας, μείωση χρονοαποστάσεων) και το επίπεδο ασφάλειας της κυκλοφοριακής κίνησης. Παράλληλα θα βελτιωθούν οι συνθήκες σύνδεσης του οικισμού Κούτσι με τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Τρίπολης – Καλαμάτας μέσω του κόμβου της Νεμέας, αλλά και με τις βόρειες περιοχές του Νομού Κορινθίας και την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών ενισχύοντας τις δυνατότητες για την γεωργική, πολιτιστική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Αποτελέσματα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:
Η κατασκευή του έργου θα διευκολύνει την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, των κατοίκων της Κορινθίας και των επισκεπτών αυτής, με την βελτίωση της σύνδεσης παραγωγικών περιοχών και πολιτιστικών πόρων της Κορινθίας με τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Τρίπολης – Καλαμάτας και τους διευρωπαϊκούς άξονες.

Χρηματοδοτική συνδρομή Ε.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):  3.680.727,81

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top