21 Μαρτίου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Ε.Αργολίδας διαθέτει 79 πυροσβεστήρες στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες της και Καλούμε τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση συγκεκριμένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Ψηφιακή Σύγκλιση – Μη ψηφιοποιημένα διπλώματα οδήγησης» για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών

Scroll to Top