16 Ιουλίου, 2015

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Προϋπολογισμού: 300.000,00€

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δείτε την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δείτε τον πίνακα ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Δείτε την ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ Β ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ Δ ΟΙΧΑΛΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ (ΣΕ EXCEL) ΤΜΗΜΑ-Ε-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΔΧ (ΣΕ EXCEL) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Scroll to Top