8 Σεπτεμβρίου, 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. 3178/03-09-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», Κυψέλη Αίγινας,

Scroll to Top