29 Φεβρουαρίου, 2016

Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2016 – 2017 [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]

Σας ενημερώνουμε ότι την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και τον πίνακα δρομολογίων στους παρακάτω συνδέσμους : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2 (ΝΕΟ61)ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Scroll to Top