24 Μαΐου, 2016

Τεύχη δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 15 ΚΑΙ Νο44” , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:1.000.000,00 ΕΥΡΏ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Scroll to Top