28 Σεπτεμβρίου, 2018

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΚ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 880 – ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ada ΤΕΥΔ_v20

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ & λοιπών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων», ιδιοκτησίας κ. Ηλία Χασάπη, που βρίσκεται στη θέση «Περιστέρια», της ΤΚ Θάνα ΔΕ Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΕΚΚ ΧΑΣΑΠΗΣ – Περιστέρια – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31082019

Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Παρασκευή 28-9-2018

Ανακοινώνεται ότι θα παραμείνουν κλειστές για προληπτικούς λόγους, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Παρασκευή 28-09-2018, λόγω επικίνδυνων καιρικών

Scroll to Top