8 Οκτωβρίου, 2018

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ Αργολίδας

Με την υπ’ αριθμ. 3470/08-10-2018 (ΑΔΑ: 6Φ917Λ1-Δ5Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), ανανεώθηκε η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους του

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (θεωρητικού και πρακτικού μέρος) για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου από την Τρίτη 16/10 έως και την Παρασκευή 19/10/2018

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», ισχύος 43,7 MW (19 Χ 2,3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια – Αγριοκερασιά», της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς, της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης,

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Α.Σ.Π.Η.Ε. ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Νήσος Άγιος Πέτρος» Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα μεσογειακών ιχθύων στη θέση (Νήσος Άγ. Πέτρος)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων καθώς και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Νήσος Οβριός» Δήμου Κορινθίων,

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Μονάδα μεσογειακών ιχθύων στη θέση (Νήσος Άγ. Οβριός) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας φαρμακευτικής καννάβεως (ΟΜΚΕφκ)», της εταιρείας ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 99, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ», της Δ.Κ. Εξαμιλίων, ΔΕ Κορινθίων, Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ – κάνναβη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top