18 Ιανουαρίου, 2019

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο. Νο7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ–ΣΟΥΛΙ–ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΓΚΟΥΡΑ», προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

Scroll to Top