18 Ιουνίου, 2019

Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας, SROPT CAMP Α.Ε.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα προστασίας λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, Δόμου Νότιας Κυνουρίας»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_19PROC005119175 Ε.Σ.Υ._ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ_signed ΤΕΥΔ_ΛΙΜΑΝΙ ΠΛΑΚΑΣ

Scroll to Top