2 Σεπτεμβρίου, 2019

Δελτία Πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης Τροφίμων για το Β΄ Δεκαπενθήμερο Αυγούστου 2019

Δελτία Πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης Τροφίμων για το Β΄ Δεκαπενθήμερο Αυγούστου 2019: Δελτίο πιστοποίησης Ελαίων Δελτίο πιστοποίησης κατεψυγμένων προϊόντων Δελτίο νωπών κρεάτων Δελτίο πιστοποίησης

Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων από 23/08 έως 29/08/2019 ανά Περιοχή Π.Ε. Αρκαδίας

Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π αρμοδιότητας της Περιφερειακής

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο . ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Τ . Κ . ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΤΡΟΓΟΡΤΥΝΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Τ1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_19PROC005501121 Τ2-EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed Τ3-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed Τ4-ΕΣΥ_signed Τ5-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed Τ6-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed Τ7_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΤΕΥΔ

Scroll to Top