Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο . ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Τ . Κ . ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΤΡΟΠΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΤΡΟΓΟΡΤΥΝΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Τ1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_19PROC005501121

Τ2-EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

Τ3-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Τ4-ΕΣΥ_signed

Τ5-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

Τ6-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

Τ7_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_signed

Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου (Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, 22132 Τρίπολη, κ. Ζαβάλκου ή Γραμματεία) μέχρι την 09-09-2019.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top