28 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ – ΑΡΝΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ (ΑΙΓΙΕΣ) – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΚΟΝΑΚΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΣ – ΜΥΡΣΙΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Αποκατάσταση των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡOMETΡΗΣΗ_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_20PROC006775970 Οικονομική_προσφορά_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΛΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Τριακοσίων Τριάντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 335.000 € )

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΜΗ 33500 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 335 – ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΜΗΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top