6 Ιουλίου, 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια οκτακοσίων (800) Σωλήνων Εκροής Χαμηλής Πίεσης για τις Άμεσες και Επείγουσες ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Περίληψη Διακήρυξης – Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Μεγαλόπολης και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης

Κατεβάστε το αρχείο εδώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ           ΕΡΓΟ:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ οικονομικής προσφοράς διαγράμμισης  

Scroll to Top