11 Αυγούστου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 αναρτήθηκε ο υπ’ αριθμ. πρωτ. 38714/11-8-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΙΠ7Λ1-ΛΩΜ) Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ4/2020

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ»

     Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ» Καταληκτική ημερομηνία: 7-9-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.711,44 € με Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες

Scroll to Top