18 Δεκεμβρίου, 2020

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση – συντήρηση – αναβάθμιση ασφάλειας της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου κατά τμήματα (από Τρίπολη έως Λευκοχώρι)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο “Άμεση αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πρανή του ποταμού Γαρεάτη πρώην Δήμου Κορυθίου Δήμου Τρίπολης”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανοικτή διαδικασία επιλογή (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο “Άμεση αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πρανή του ποταμού Λάδωνα Δήμου Γορτυνίας”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανοικτή διαδικασία επιλογή (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’

Παράταση ημερομηνίας λήξης αιτήσεων για την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Π.Ε. Αργολίδας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.3166/322779/18-11-2020 Απόφαση του Υπ.Α.Α. & Τ. παρατείνεται η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης

Scroll to Top