24 Μαρτίου, 2021

Συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τον σκηνοθέτη Μ. Μανουσάκη
Δράσεις

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη

Συνάντηση είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη και την ομάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή: 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11 (ΑΑ)

Αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΣΟΧ 1.2021

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κανονισμού της Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των δραστικών ουσιών carbon tetrachloride, carbon tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole pymetrozine»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΑΟΚ

Scroll to Top