31 Μαΐου, 2021

Διακήρυξη δημοπρασίας έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Τ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΕΝΤΟΣ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής

Scroll to Top