31 Ιουλίου, 2021

Π.Ε. Μεσσηνίας

Συμπληρωματική χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ για τα ιδιωτικά έργα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, εντάσσονται επιπλέον 13 έργα

Η δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης πόρων ύψους 2.058.380 ευρώ, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών παρεμβάσεων του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε ΑΟΤΑ, εγκρίθηκε με

Scroll to Top