18 Αυγούστου, 2022

Δελτία Τύπου

Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε χθες Τετάρτη 17 Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 12.076,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Μ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_VR2_22PROC011108457 3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΦΗ-2022_signed 4_ E.Σ.Υ._Μ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ -VR1_signed 5_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΦΗ_2022_signed 6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΦΗ_2022_signed 7_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΦΗ_2022_signed 8_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΜ_ΜΦΗ

Scroll to Top