5 Σεπτεμβρίου, 2022

Αρωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας
Π.Ε. Μεσσηνίας

Αρωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Θέματα που αφορούν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας που είχαν σήμερα, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Αρκαδίας, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας

1η Τροποποίηση της αριθμ.277534/2022 ΑΔΑ: ΨΨΓ87Λ1-ΑΞΔ απόφασης «Τοποθέτηση, μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων. Ενσωμάτωση υπηρεσιακών μεταβολών μόνιμου, ΙΔΑΧ και αποσπασμένου προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: 6Ω3Ι7Λ1-Ζ4Ρ

Scroll to Top