2 Φεβρουαρίου, 2023

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με χρηματικές αποζημιώσεις στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Π.Ε. Αργολίδας

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με χρηματικές αποζημιώσεις στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Την Υπουργική Απόφαση θα ακολουθήσει η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Δείτε το Δελτίο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών απεγκατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων και αντικατάστασής τους με λαμπτήρες LED

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά (σε έντυπη μορφή), με

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ – ΑΝΩ ΒΕΡΒΑΙΝΑ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ –

Scroll to Top