9 Νοεμβρίου, 2023

Δελτία Τύπου

Μαθητές γυμνασίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα ξεναγηθούν στην μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη

Μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, στην Παλαιόχουνη της Αρκαδίας, στο πλαίσιο

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-11-2023 έως και 20-11-2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και

Scroll to Top