ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας με εγκατάσταση, με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ”, με προϋπολογισμό 50.000.00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Inverter
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Inverter
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Inverter
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Inverter
ΤΕΥΔ inverter


Απάντηση σε ερώτημα για τον Διαγωνισμό (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top