Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

«Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας»

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 939/14-06-2013 Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του

Ανακοίνωση για την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού προμήθειας ενός [1] καινούριου αυτοκινούμενου υδροφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επανάληψής του την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Ανακοινωση για κηρυξη αγονου διαγωνισμού υδροφορου ΠΕ Αρκαδιας

Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής: «Δημοσίευση ματαίωσης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι ματαιώνεται ο τακτικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη–προμηθευτή ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί  προσφορές για ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού δακοκτονίας, για τα Τμήματα με τις αντίστοιχες Τοπικές

Περίληψη Διακήρυξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΒΑΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΗΚΥΝΩΝ” Προεκτιμώμενης αμοιβής 1.137.009,41 (χωρίς ΦΠΑ 23%)

Διαβιβαστικό + Περίληψη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δείτε ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – για Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ενός [1] καινούριου αυτοκινούμενου υδροφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού δαπάνης: Εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη Πατήστε εδώ για να δείτε την Διακήρυξη

Scroll to Top