Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων επαγγελματικών αδειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αργολίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων επαγγελματικών αδειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αργολίδας. Δείτε την Πρόσκληση…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας».

Δείτε Εδώ τη Διακήρυξη

Προκήρυξης Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – Κυπαρισσία”

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας επιφανείας 63 περίπου στρεμμάτων στη θέση “ΜΑΚΑΡΙΑ ” κτηματικής περιφέρειας Δήμου Μεσσήνης

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανάδειξη αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου: «Καταπολέμηση Κουνουπιών σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου για λόγους Δημόσιας Υγείας» των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Μεσσηνίας & Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης: Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δείτε ΕΔΩ την περίληψη της διακηρυξης- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου -Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας – ενός γραφείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του αρχείου εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Αρκαδίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top