ΠΕ Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €. Το έργο ανήκει στη κατηγορία εργασιών : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 16.123,03 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).

επαναληψη συνοπτικου

Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 36 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού», που βρίσκεται στη θέση ‘Μαλαβριά Διδύμων’ ΔΕ Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛ-ΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Αργολίδας

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/10-01-2019 (ΑΔΑ:7ΧΔΔ7Λ1-ΦΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας 1.700.000,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α.), ΣΑΕΠ026 ΠΔΕ2018ΕΠ02600003, cpv 45210000-2. Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ με προϋπολογισμό: 1.346.214,14 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Αργολίδας, για τις ελαιοκομικές περιοχές Κιβέρι, Μύλοι και ΤΚ Ασκληπιείου

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Αργολίδας, για

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 115/2012

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. 2233/11-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 675 Υ.Ο.Δ.Δ./2018) συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού

Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων Π.Ε. Αργολίδας και 1η Συνεδρίαση

Συγκότηση Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυαλκιζόμενων Πρόσκληση Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακισμένων Π.Ε. Αργολίδας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποφυλακιζόμενων Πρακτικά 1ης Συνάντησης Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων Π.Ε.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2019. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Μπορείτε να δείτε την σχετική εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο : 201902121308

Scroll to Top