ΠΕ Αρκαδίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ       ΤΡΙΠΟΛΗ   09-08-2018 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 214103/51988/οικ   ΕΡΓΟ:

Ασφάλιση των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές)

Ασφάλιση των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΛΙΝΕΣ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΠΕΛΛΑΝΑ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΠΡΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ – ΒΑΧΛΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 200 – ΒΑΧΛΙΑ ΔΗΜΤΡΑ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑ ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 124 ΠΒΕ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 105 – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 300 – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ) »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 250 – ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ada ΤΕΥΔ_v20

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ ΑΣΤΡΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ_18PROC003545840 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ_ΤΕΛΙΚΟ_6ΩΥΔ7Λ1-Α97 Τ.Ε.Υ.Δ.

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΩΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24000-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΑΥΡΙΑ ADA ΤΕΥΔ_v20

Προκήρυξη έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : T1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_75151 T3-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_75151 T4-ΕΣΥ_75151 T5-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_75151 T6-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_75151 T7-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_75151 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_75151 Τ2-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΙΖΕΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΤΡΟΣ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -60000-ΡΙΖΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΙΟΧΩΡΙ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγρφφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -50000-ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ADA ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top