ΠΕ Αρκαδίας

Δημοσιοποίηση φακέλου εξαίρεσης από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα επείγοντος χαρακτήρα για την επισκευή του λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 04, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΠΡΟΣ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη NEAA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -50000-ΠΡΟΣ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ Δ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 – ΔΟΞΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ αδα ΤΕΥΔ ΔΟΞΑΣ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ Δ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 – ΔΟΞΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ αδα ΤΕΥΔ ΔΟΞΑΣ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -64400-ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ ada ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ada περιφερειακοσ καρυταινασ ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΣΣΩΜΑΤΟΙ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 – ΑΣΣΩΜΑΤΟΙ ada ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΙΚΑ – ΔΥΡΡΑΧΙ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 GIAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 150 – ΓΙΑΝΝΕΙΚΑ ΔΥΡΡΑΧΙ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 17 ΕΠΑΡΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΛΑΚΑ – ΠΟΥΛΗΘΡΑ – ΠΕΛΕΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ _ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΒΕΛΤ ΕΠ.Ο. 17 ΕΣΥ_ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΒΕΛΤ ΕΠ.Ο. 17 Περίληψη Διακήρυξης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΤΡΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ _ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ ΕΣΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ

Scroll to Top