ΠΕ Λακωνίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας και internet της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., που βρίσκεται πλησίον Τ.Κ. Αναβρυτής, Δ.Ε. Μυστρά, Δήμου Σπάρτης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΟΤΕ – ΑΝΑΒΡΥΤΗ – 0350008 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διακήρυξη πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση από τρίτους ενός καταστήματος – φωτοτυπείο εμβαδού 36,00 τ.μ. , ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (Περιφέρειας Πελοποννήσου)

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί από την Οικονομική Επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τρίπολη, στις

Περίληψη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Επανάληψη Διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στεγαση του ΑΚ Σκάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                      Σπάρτη          6 -10-2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                       

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη του Ν. Λακωνίας

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 28 Ιουνίου 2017 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 7 Ιουλίου 2017   Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2017 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ (Τομεάρχες) Παράρτημα Ανακοίνωσεων 30-3-2017 ΕΝΤΥΠΟ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.308,08€ (ΣΥΜΠ.Φ.Π.Α), ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (003) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 14ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 14ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Scroll to Top