ΠΕ Λακωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Επικαιροποίηση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων, μηχανημάτων έργου και τεχνολογικού εξοπλισμού για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα και δράσεις Πολιτικής Προστασίας κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΨΘ7Β7Λ1-Π9Χ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (σε word)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: 2021_11_25.393449.Πρόσκληση για άσκηση δικηγόρων στο Γρ. ΝΥ ΠΕ Λακωνίας με έναρξη την 20_12_2021 και διάρκεια 12 μήνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 212.069,89 € χωρίς ΦΠΑ ή 262.966,66 € με ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών και δικαίωμα προαίρεσης 15% λόγω πιθανής

Scroll to Top