ΠΕ Λακωνίας

: Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 92289/05-04-2021 (ΑΔΑ: 62267Λ1-12N) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων),

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Στυλιανού

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 102626/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΒΞ7Λ1-7ΥΠ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων),

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2021 ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6Ο8Ρ7Λ1-ΟΤΕ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6ΧΠΗ7Λ1-6ΚΡ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60ΚΘ7Λ1-ΡΙΜ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΣΟ17Λ1-Λ4Β ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΝΒΖ7Λ1-Θ7Λ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ

Δημοσιοποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας στην εταιρεία «ΑΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 87175/31-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ227Λ1-Η9Ζ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων),

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 84973/30-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή)

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», ποσού των 66.289,31 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.663,11 € ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Scroll to Top