ΠΕ Λακωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑ – ΈΛΟΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑ – ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – Τεχνική Περιγραφή_signed ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – Προϋπολογισμός_signed ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – Τιμολόγιο Μελέτης_signed ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ –

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ – ΑΡΝΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ (ΑΙΓΙΕΣ) – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΚΟΝΑΚΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΣ – ΜΥΡΣΙΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥΣ 39 ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ

Τεχνική Περιγραφή ΣΑΥ ΦΑΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TEYΔ(doc) TEYΔ(pdf) ΓΣΥ ΕΣΥ ΠΡΟΥΛΟΠΟΣΙΜΟΣ ΤΙΜΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13-ΑΝΩΓΕΙΑ-ΓΟΡΑΝΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ΟΥ ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Scroll to Top