ΠΕ Λακωνίας

Προκήρυξη κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

Προκήρυξη κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 ΕΠ.ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΤΑ (ΔΙΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΝΙΑΤΩΝ-ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΑΚΙ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4”

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

Προκήρυξη κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου “Εργασίες Επισκευής Κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης”

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός εξοπλισμός) για τις ανάγκες της Π.Ε. Λακωνίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός εξοπλισμός) με τη διαδικασία της απευθείας

Προκήρυξη για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 2 ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΣΤΟΡΙ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 3 ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ – ΒΟΡΔΩΝΙΑ, ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 7 ΧΑΝΙΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ – ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙ – ΝΤΕΜΙΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 10 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ 8».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ 2, 3, 7, 10 Προϋπολογισμού:  685.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000,00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΕΣ – ΒΑΡΒΙΤΣΑ – ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟ 29ο ΧΛΜ. Ε.Ο.».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠ. ΟΔΩΝ 11,12 ΚΑΡΥΕΣ Προϋπολογισμού:  403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000,00 €

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας

Η ΠΕ Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ_ΑIΤΗΣΗΣ Με τις υπ’ αρ. πρωτ. 233341/23-07-2021 και 241661/30-07-2021 αιτήσεις που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Scroll to Top