ΠΕ Λακωνίας

Ειδικά Συνεργεία (ονομαστική κατάσταση) γενικής εποπτείας, τεχνικής υποστήριξης, άφιξης δικαστικών αντιπροσώπων, λήψης, συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023/Εκλογικής Περιφέρειας Λακωνίας στο Υπουργείο Εσωτερικών από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 7:00 έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00.

Συγκρότηση συνεργείων 15ης Οκτωβρίου 2023 Επαναληπτικών Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Κατακύρωση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 239834/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ947Λ1-Σ4Υ) επαναπροκήρυξης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   — ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/10/2023 — Μπορείτε να δείτε την απόφαση σε ορθή επανάληψη εδώ: 6ΠΦΛ7Λ1ΔΔ4ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ειδικά Συνεργεία (ονομαστική κατάσταση) γενικής εποπτείας, τεχνικής υποστήριξης, άφιξης δικαστικών αντιπροσώπων, λήψης, συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023/Εκλογικής Περιφέρειας Λακωνίας στο Υπουργείο Εσωτερικών

Συγκρότηση συνεργείων 8ης Οκτωβρίου 2023 Αυτοδιοικητικών Εκλογών 

Scroll to Top