ΠΕ Λακωνίας

Μετακίνηση υπαλλήλων στα νεοσύστατα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Αθλητισμού περιφερειακών ενοτήτων της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού έδρας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: 152551_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΑΛΛΩΝ ΠΕ (1) (ΑΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας», προϋπολογισμού 34.480,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή pdf) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή docx)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΟΧ 1-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2021 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020

Ανακοίνωση πρόσληψης ΠΕ Λακωνίας τεσσάρων (4) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών) και τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών ) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών) και τεσσάρων ατόμων

Scroll to Top