ΠΕ Λακωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΥΡΩΤΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:4.465.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ_1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 211877

Scroll to Top