10 Μαΐου, 2019

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σxετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 200 – ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΔΑΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ADA ΤΕΥΔ_v20  

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου με ακρώνυμο EXTRA-SMEs, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregEurope»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II final- ΤΕΥΔ_REGPEL – for merge

Scroll to Top