5 Σεπτεμβρίου, 2019

«Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Υγρών Καυσίμων Από 30/08 Έως 05/09/2019 Ανά Περιοχή Π.Ε. Αρκαδίας».

Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π αρμοδιότητας της Περιφερειακής

Δελτία Τύπου

Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Ε. Νίκα & των Τακτικών Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου 2019-2023 όπως εκλέχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 18/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Ο νέος περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και οι σύμβουλοι που θα μετέχουν στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο ορκίστηκαν την Κυριακή 25 Αυγούστου, στην Τρίπολη 25 Αυγούστου,

Δελτία Τύπου

Πρωτόκολλο Εγκατάστασης & Ανάληψης Καθηκόντων της Περιφερειακής Αρχής Περιόδου 2019-2023

Εγκαταστάθηκε και ανέλαβε καθήκοντα από την 1 η Σεπτεμβρίου η υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα νέα περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου για την χρονική περίοδο 2019-2023. Πρωτόκολλο

Scroll to Top