14 Δεκεμβρίου, 2020

Π.Ε. Μεσσηνίας

Παραδόθηκε η μελέτη για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού

Την μελέτη για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου, στην Καλαμάτα, παρέδωσε στον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο αντιπροσωπεία του εν λόγω

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021

Άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι :….

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΘ.ΟΔΟΥ 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

Προϋπολογισμού: 967.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233141-9. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.200.000,00€ 11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ κροκεες 1200

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».

Προϋπολογισμού: 185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.000,00 € ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Σ.-Δ.Α.Μ._signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Προϋπολογισμού: 185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.000,00 € ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε.-Δ.Μ._signed

Δράσεις

Αναρτήθηκαν στην έδρα της Περιφέρειας οι προσωπογραφίες των Ηρώων της Επανάστασης του 1821

Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτήριο της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, οι προσωπογραφίες των Δεκαπέντε Ηρώων του 1821 που φιλοτέχνησε η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ 19 ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘ.ΟΔΟ 39 ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ – ΓΥΘΕΙΟΥ)»

Προϋπολογισμός 564.516,13 € (πλέον Φ.Π.Α.), Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€ CPV:45233141-9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠ Ο 19_ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΥΘΕΙΟ_για ανάρτηση

Scroll to Top