27 Μαΐου, 2021

Π.Ε. Μεσσηνίας

Εναρξη λειτουργίας στην Καλαμάτα υποκαταστήματος του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου

Εγκαινιάστηκε στην Καλαμάτα το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου, παρουσία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Στύλιου, το υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου. Το εν λόγω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ_Σύμβουλος_Επαναδιακήρυξη, με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. Κορινθίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Περίληψη Διαγωνισμού Καθαριότητας

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής (ανακατασκευασμένων και νέων) και αδειών λογισμικού στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ΠΕ Κορινθίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΦΝ07Λ1-ΒΧΞ ΤΕΥΔ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του ΠΑΑ 2014-2020. Σας ενημερώνουμε ότι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας», προϋπολογισμού 34.480,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή pdf) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή docx)  

Scroll to Top