12 Ιουλίου, 2022

Δελτία Τύπου

Τεχνοκρατική σύσκεψη στην Π.Ε. Μεσσηνίας για την ΜΠΕ του αντιπλημμυρικού έργου της Καλαμάτας

Οι προσεγγίσεις ως προς την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου της Καλαμάτας αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο της καθαρά τεχνοκρατικού χαρακτήρα σύσκεψης η οποία

Δελτία Τύπου

Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 12 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ υποψηφίων αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

2022_07_12.κωδικός θέσης 101_Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων_ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΣΟΧ 3.2022 – Ψ4ΧΙ7Λ1-7ΨΕ 2022_07_12.κωδικός θέσης 102_Πίνακας Απορριπτέων_ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΟΧ 3.2022 –

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 4Κ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022, δημοσιεύθηκε η με αριθμό 4Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120)

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 3Κ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Φ.Ε.Κ. 37/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022, δημοσιεύθηκε η με αριθμό 3Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 5Κ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Φ.Ε.Κ. 42/05.07.2022/τ. ΑΣΕΠ, δημοσιεύθηκε η με αριθμό 5Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο

Scroll to Top