ΠΕ Αρκαδίας

Προμήθεια άλατος αποχιονισμού

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙ Β 24.800,00€ για ανάθεση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια “Δεξαμενή νερού και ποτίστρα νερού”

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς και το έντυπο προσφοράς από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεξαμενές και ποτίστρες ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια “Σπόρων βίκου και βρώμης κατάλληλων για σπορά”

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και το έντυπο υποβολής προσφοράς από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σπόροι ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σπόροι

Scroll to Top