ΠΕ Κορινθίας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια

Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’αριθ 5761/2010 ΑΕΠΟ, που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας αυγοπαραγωγής που βρίσκεται στη θέση «Συκιά Κυνηγού», Τ.Κ. Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διορθωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.,που βρίσκεται στη θέση «περιοχή Οσίου Παταπίου», Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : VODAFONE – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – 1000322 – Όσιος Πατάπιος – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) ακινήτων για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτων στην Κόρινθο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κορινθίας, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Scroll to Top