ΠΕ Κορινθίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 71253/2011/28-9-2015 (Ορθή Επανάληψη 11-11-2015) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Δ/ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., που αφορά τη δραστηριότητα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), μετάλλων, πλαστικών και καλωδίων, ελέγχου και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, επεξεργασίας υπολειμάτων ΑΗΗΕ και θερμικής πυρολυτικής επεξεργασίας αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, με συνοδό δραστηριότητα την κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής χρήσης σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα», της εταιρείας: «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Παλαιό Χωριό», της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ανακύκλωση αποβλήτων κ.λ.π. της Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟ ΓΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΙΚΙ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΤΕΥΔ_v20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24800-ΓΑΡΕΑ ΜΑΥΡΙΚΙ ADA διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2286/2010/14-02-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που αφορά την τροποποίηση (λόγω αύξησης δυναμικότητας) της υπ΄ αριθμ. 175/20-07-2009 Απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων, με τμήμα κοπής & τυποποίησης κρέατος και μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής», ιδιοκτησίας: «Σπύρος Οικονομόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση: «Καμάρι» της Τ.Κ. Καστανέας, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΣΦΑΓΕΙΟ ΧΟΙΡΙΝΩΝ κ.λ.π. – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υφιστάμενη Παιδική Κατασκήνωση» της εταιρείας Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ & Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ με δ.τ. SUMMER FUN που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), που είναι είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «Μαρούγκα» ή «Αγία Παρασκευή», στην Τ.Κ. Ξυλοκερίζης, ΔΕ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : SUMMER FUN Μαραγκός (τροποπoίηση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top