3 Φεβρουαρίου, 2021

Δελτία Τύπου

Π. Νίκας, “σειρά δράσεων έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή της Νέδας”

Σειρά δράσεων έχουν δρομολογηθεί για την αξιόλογη περιβαλλοντικά, τουριστικά και πολιτιστικά περιοχή της Νέδας, επισημαίνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση που

Δελτία Τύπου

Ελεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έργα με πολύ υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, “συμφωνούμε απολύτως” δηλώνει ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

Σε ελέγχους της ποιότητας έργων τα οποία υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, σε διάφορες περιοχές της χώρας, με πολύ υψηλά ποσοστά έκπτωσης θα προβεί, μεταξύ άλλων,

Δελτία Τύπου

Ευχαριστίες από το Γ.Ν. Κορίνθου στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα

Ευχαριστίες απευθύνει, με επιστολή του, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρης Καρπούζης προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, “για τη συνεχή έμπρακτη συμπαράσταση στο

Δελτία Τύπου

Εγγραφο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα προς τον διοικητή της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί ήδη, μέσω των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων, λιμενικά έργα και παρεμβάσεις προκειμένου να συνδράμει, “στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών

Δελτία Τύπου

Σε δημόσια διαβούλευση οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού

Οπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Τουρισμού, θέτει σε δημόσια διαβούλευση δέσμη προτάσεων για την αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού. Τις προτάσεις,

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Δελτία Τύπου

Εκταμίευση 341.511,36 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 341.511,36 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας τις τελευταίες τρεις ημέρες. Οι σχετικές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμού:  185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 22/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

Scroll to Top